De meest complete en gebruiksvriendelijke websites voor aannemer en particulier. Kik Ventilatieroosters
Online prijsberekeningen - Online bestellen - Scherpe prijzen
   Webwinkel
   Overzicht bestelling
   Inloggen

Minimale ventilatie eisen volgens het bouwbesluit.

 

Ventilatie eisen bouwbesluit.

Het bouwbesluit eist dat wordt voldaan aan een ventilatiecapaciteit van tenminste 0,9 dm³/s per m2 (0,9 liter per seconde per vierkante meter vloeroppervlak) met een minimum van 7dm³/s, waarvan minimaal 50% rechtstreeks van wordt toegevoerd. Overigens wordt dezelfde eis ook gesteld aan de afvoer van de binnenlucht. Zodra echter een kooktoestel in een verblijfsgebied aanwezig is geldt aanvullend dat de capaciteit van zowel de toevoer als afvoer uit dat gebied minimaal 21dm³/s dient te zijn.

 

De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruimte en voor de afvoer van binnenlucht uit die ruimte moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 7dm³/s. Overigens blijkt hieruit dat het bouwbesluit geen onderscheid maakt tussen de functie van een verblijfsruimte als woonkamer of slaapkamer. Dat doet de NEN 1087 wel.

 

Ventilatie eisen NEN 1087.

De NEN 1087 volgt in de capaciteitsbepaling het uitgangspunt dat de verkeersruimte in de woning; de gang en het trappenhuis, ongeveer 10% van het totale oppervlak inneemt. De NEN 1087 gaat dan ook uit van een ventilatiecapaciteit van 1dm³/s per m² vloeroppervlak en specificeert de vereiste capaciteiten als volgt:

 

 

Vereiste nominale capaciteit van de ventilatie.

Ruimte

Ventilatiecapaciteit

Woonkamer

: 1 dm³/s per m² netto vloeroppervlak met een

 

  minimum van 21 dm³/s.

Keuken

: 21 dm³/s.

Badruimte

: 14 dm³/s.

Wasruimte

: 14 dm³/s.

Droogruimte

: 14 dm³/s.

Toiletruimte

: 7 dm³/s.

Keuken in open verbinding

: 1 dm³/s per m² netto vloeroppervlak met een

met andere ruimte(n)**

: minimum van 21 dm³/s.

Slaapkamer, hobbykamer,

: 1 dm³/s per m² netto vloeroppervlak met een

studeerkamer, bergruimte, zolder.

: minimum van 7 dm³/s.

Garage

: 3 dm³/s per m² netto vloeroppervlak.

Opslagruimte voor huisvuil

: 100 dm³/s.

Liftkooi

: 1 dm³/s per persoon die voor de lift is toegestaan.

Bergruimte, schuur

: 1 dm³/s per m² netto vloeroppervlak met een

 

  minimum van 7 dm³/s.

Gemeenschappelijke verkeersruimte,

: 1x de ruimte-inhoud per uur.

trappenhuis, gang met toegang tot

 

de woning.

 

 

**) De eis bij de keuken in een open verbinding met andere ruimte(n) geldt voor de

gecombineerde ruimte(n): Voor vloeroppervlakken dient de totale oppervlakte van de

gecombineerde ruimte(n) te worden genomen.

 

Print: ventilatie_eisen